Login    How To Booking  
HOME >> ข่าวสารเนื่องจากในวันที่ 13 - 22 พฤศจิกายน 2560 นี้ จะมีการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ เมืองพัทยาจะทำการปิดให้บริการท่าเทียบเรือ

สาธารณะที่อยู่ในความครอบครองดูแลของเมืองพัทยาทุกท่าในเขตพื้นที่อ่าวพัทยา และเกาะล้าน ซึ่งในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 มีพิธีสวนสนามทาง

เรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสการครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน


ทางบริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด ผู้ให้บริการ เรือเฟอร์รี่ พัทยา-หัวหิน จะทำการ “งดการเดินเรือ” ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2560 

เป็นเวลา 2 วัน และจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560CONTACT US
บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด
374 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ : 038-488-999, 098-625-9949
แฟกซ์ : 038-488-994
FOLLOW US FACEBOOK
FOLLOW US LINE
@royalferry
©2017 Royal Passenger Liner company limited. All RIGHTS RESERVED.